ONTWERP FLEXWONINGEN NESSELANDE!

Hierbij presenteren we het ontwerp van de flexwoningen in Nesselande.

Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam willen in Nesselande flexwoningen plaatsen aan de Willem Gispenstraat. Het worden sociale huurwoningen voor huurders tot en met 27 jaar. Geïnteresseerde bouwers konden in de afgelopen periode een plan indienen voor deze locatie. Daarbij was de eis dat de woningen passen in de wijk en een waardevolle toevoeging zijn. Flexlivings is geselecteerd als winnend ontwerp.
Op 14 mei wordt het plan gepresenteerd en kunnen omwonenden en geïnteresseerden in buurtcentrum De Kristal in gesprek met mensen van de gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en Flexlivings.

Flexwoningen in Nesselande
De 140 flexwoningen zijn bedoeld voor startende woningzoekenden tot en met 27 jaar. Ongeveer één derde van de woningen is gereserveerd voor inwoners van Nesselande en één derde van de woningen is beschikbaar voor jonge statushouders. Het overige deel is bedoeld voor andere jongeren tot en met 27 jaar. Het plan is dat de woningen in de loop van 2025 klaar zijn. Ongeveer drie maanden voordat de woningen klaar zijn, komen ze op de website van Woonnet Rijnmond. Dan kunnen woningzoekenden die aan de eisen voor sociale huur voldoen reageren met hun woonpas. Je mag als woningzoekende maximaal 5 jaar in de flexwoningen wonen.

Ontwerp: natuurlijke overgang tussen woonwijk en bedrijvenpark
De flexwoningen worden gebouwd op de overgang tussen de woonwijk Nesselande en het bedrijvenpark langs de A20. De woningen moeten passen in de wijk en een waardevolle toevoeging zijn. Het idee is dat er op elke van de twee kavels aan de Willem van Gispenstraat drie woonblokken komen. In totaal komen er dan 6 woonblokken van 3 à 4 verdiepingen hoog. De gebouwen worden op een groenstrook geplaatst, zodat er een vriendelijke overgang ontstaat tussen het bedrijvenpark en het wonen richting de Laan van Magisch Realisme.

Ieder woonblok heeft tussen de 18 en 25 woningen. De woningen zijn een mix tussen 89 eenkamerwoningen van 22 m² en 51 tweekamerwoningen van 30 m². Om voor bewoners een prettige woonomgeving te creëren wordt er in het plan rekening gehouden met ontmoetingsplekken voor sociale contacten, zoals een gemeenschappelijke (buiten)ruimte. Ook komen er in de middelste van de drie woonblokken op de begane grond algemene ruimtes voor bewoners. Hier kunnen bewoners samenkomen of bijvoorbeeld studeren. Daarnaast is er ook een beheerdersruimte, wasruimte en een overdekte fietsenstalling.

Het is nu nog een voorlopig ontwerp en nog niet definitief. Er kunnen nog dingen veranderen.

Aandachtspunten omwonenden
Enkele actieve bewoners nemen deel aan een klankbordgroep en praten mee over onder andere het ontwerp van de buitenruimte en beheer. De aandachtpunten die hier naar voren zijn gekomen, maar ook uit de informatiebijeenkomsten, zijn verwerkt in het plan. Dit is onder andere te zien aan hoe de gebouwen op de kavels zijn geplaatst. De entrees zijn naar de binnentuin gericht en er komt groen om de gebouwen heen.

Procedure en planning
Op 14 mei wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via startr@rotterdam.nl.
Zet in je aanmeldingsmail ook of je geïnteresseerd bent in een woning of dat je geïnteresseerde omwonende bent.

Informatiebijeenkomst
Dinsdag 14 mei 2024
Inloop: 18:45 uur
Start: 19:00 uur
Einde: 20:30 uur

Locatie: Buurtcentrum De Kristal, Cypruslaan 404, 3059 XA, Rotterdam

Na 14 mei doet woonstad nog de laatste aanpassingen en maken ze het plan definitief. In de zomer vragen ze de omgevingsvergunning aan. Als deze vergunning wordt afgegeven kan de bouw van de woningen worden gepland.

Programma flexwoningen StartR
Het plan voor Nesselande is onderdeel van een breder programma StartR van de gemeente Rotterdam. Binnen StartR flexwoningen in Rotterdam werkt de gemeente, samen met verschillende partners in de stad, aan de komst van 2000 flexwoningen. De woningen komen op plekken die tijdelijk voor wonen kunnen worden gebruikt.

Meer weten? Kijk dan op de website van de gemeente Rotterdam

Gerelateerde berichten

laat een reactie achter