Werkzaamheden Prins Alexanderlaan

De werkzaamheden aan het riool en het asfalt en vergroening van de Prins Alexanderlaan tussen de Hoofdweg en de President Rooseveltweg zijn uitgesteld. Vanwege problemen rondom materiaalleveranties is het besluit genomen om deze werkzaamheden naar januari 2022 te verplaatsen.

Vervangen persleiding kruising Hoofdweg – Prins Alexanderlaan👨‍🔧
De geplande werkzaamheden aan de persleiding onder de kruising Prins Alexanderlaan met de Hoofdweg gaan wel door. Begin augustus is de aannemer gestart met het inrichten van de werklocaties en het lassen van leidingdelen. Half augustus start dan de boring van de tunnel. Het intrekken van de gelast persleiding vindt plaats in de week van 23 augustus. Dan wordt er een leiding van 300 meter door de boortunnel getrokken.

Deze manier van werken geeft veel minder overlast voor omwonenden en het verkeer door dat er geen bouwput (sleuf) nodig is om de leiding te vervangen. Op de Prins Alexanderlaan is er hierdoor alleen een rijbaanversmalling nodig bij de werklocatie aan de noordzijde (ter hoogte van Alexandrium) en zijn er maar enkele parkeervakken van de parkeerplaats Oosterflank in gebruik als werklocatie aan de zuidzijde. De rest van de werkzaamheden vinden plaats in de berm en groenstroken langs de metrobaan. Fietsers en voetgangers worden daar waar nodig omgeleid.

De meest overlastgevende werkzaamheden zijn dus al uitgevoerd als de scholen eind augustus weer gaan starten.

Meer informatie op www.rotterdam.nl/prinsalexanderlaan. Of volg dit project in de Rotterdam Aan de Slag app

Leave a Comment