Werkzaamheden Sicilieboulevard pas in april 2022

Langs de Siciliëboulevard en het westelijk deel van de Brandingdijk ligt al vanaf 2006 een bouwweg. Omdat de nieuwbouw in deze omgeving is opgeleverd, gaat de gemeente de buitenruimte definitief aanleggen.

De werkzaamheden starten waarschijnlijk in april 2022 en duren ongeveer anderhalf jaar. De inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en Brandingdijk-west waren al in 2006 en 2014 vastgesteld. Omdat dit ontwerp in 2019 verouderd was besloot de gemeente Rotterdam, op verzoek van het wijkcomité, het ontwerp aan te passen. Na een uitgebreid participatietraject met bewoners en advies vanuit het wijkcomité werd in maart 2022 het nieuwe ontwerp definitief vastgesteld. In overleg met enkele bewoners besloot de gemeente in juli 2021 om de doorsteek voor het autoverkeer bij de Santorinihof van en naar de hoofdrijbaan van de Siciliëboulevard te behouden en op te nemen in het ontwerp.

Verkeersmaatregelen

Om de snelheid van het verkeer te verlagen gaat de gemeente 30 km/u borden plaatsen en op diverse plaatsen verkeersdrempels aanbrengen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en bestaan uit:

  • Verwijderen asfalt rijbaan en aanbrengen zwarte klinkers.
  • Versmallen ventweg aan de zuidzijde van de Brandingdijk-West. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de middenberm.
  • Verwijderen ventweg ter hoogte van het Rietveldpark.
  • Aanbrengen beplanting voor ingang van het Rietveldpark.
  • .Aanpassen kruising Coenraad Swiepdijk met Brandingdijk ter hoogte van het Rietveldpark.
  • Aanbrengen laad- en losplek bij het winkelcentrum.
  • Aanleg parkeerplaatsen voor motoren bij het winkelcentrum.
  • Aanleg wandelpad langs de Brandingdijk.

Meer informatie

Voor de start van de werkzaamheden ontvangen de direct omwonenden en ondernemers nog een brief met informatie over de fasering, de planning en de bereikbaarheid. Ook organiseren ze een (digitale) informatiebijeenkomst. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met het projectteam via e-mail: nesselandeSO@Rotterdam.nl.

Gerelateerde berichten

laat een reactie achter