Aanpassingen oversteekplaatsen Nesselande

De gemeente wil maatregelen nemen bij oversteekplaatsen Laan van Avant Garde en omgeving

Vanuit het buurtpreventieteam in Nesselande is regelmatig aandacht besteed aan de oversteekplaatsen rondom de Laan van Avant Garde en Laan van Dada, met name naar aanleiding van enkele ongelukken met fietsers en voetgangers. Het verzoek was om parkeervakken en verlichting aan te passen zodat er beter overzicht is voor met name automobilisten.

De gemeente is hier mee aan de slag gegaan. Op vijf oversteekplaatsen komen er nu waarschijnlijk extra waarschuwingsborden voor automobilisten, worden er aanpassingen gedaan aan de verlichting en worden er parkeervakken verwijderd die het zicht op fietsers en voetganger ontnemen. Daarnaast worden er lijnen op het wegdek aangepast. Tevens werd als aandachtspunt benoemd dat het riet kort gehouden moeten worden op de oversteekplaatsen die water kruisen op de Laan van Avant Garde en onder het metrostation.

Het buurtpreventieteam geeft aan blij te zijn met de aanpassingen. “Wellicht zijn ze nog niet voldoende maar de eerste stappen worden nu in ieder geval gezet”

Leave a Comment