Doorsteek Santorinihof blijft open!
In de herinrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk is het straks de bedoeling dat de parallelweg eenrichtingsverkeer gaat worden. Daarbij zou dan ook de doorsteek bij de Santorinihof verdwijnen zodat het verkeer uit die buurt in zuidelijke richting over de toch al drukke Cypruslaan geleid zou moeten worden.


Naar aanleiding daarvan hebben een aantal bewoners eind vorig jaar hun bezwaren kenbaar gemaakt. Deze zijn op 25 maart per mail beantwoord door de gemeente.

Een bewoner geeft hierover aan:

‘Globaal kwam de reactie van de gemeente er op neer dat ze niet van plan waren om deze plannen aan te passen. Omdat ik als bewoner van de Santorinihof het niet eens was met de aangedragen argumenten en ik ook vond dat mijn en andere tegenargumenten niet voldoende serieus werden genomen, heb ik nogmaals gereageerd. 

Dit heeft er toe geleid dat ik op 22 april via Zoom een overleg met de gemeente had waarin we onze standpunten toe konden lichten. Ondanks dat dit een goed en respectvol gesprek was, bleek dat we niet nader tot elkaar waren gekomen. De gemeente bleef bij het standpunt dat de doorsteek prima weg kon en er zou dan ook niets aan het plan worden aangepast. Wel werd afgesproken om na de oplevering een evaluatiemoment in te stellen, omdat ik nog steeds van mening was dat dit geen wenselijke situatie zou zijn voor de verkeersveiligheid.

Wat betreft dat laatste argument kwam de gemeente aan het einde van dat gesprek spontaan met het voorstel om een testfase in te stellen voordat de definitieve werkzaamheden zouden beginnen. In die testfase zou de doorsteek dan worden afgesloten en zouden beide partijen kunnen zien en vervolgens evalueren of dit een werkbare situatie op zou leveren. 

Tijdens de voorbereidingen van die testfase is er schijnbaar intern bij de gemeente een discussie ontstaan over het verwijderen van de doorsteek. De uitkomst van die discussie is dat de doorsteek bij de Santorinihof alsnog behouden blijft!’

De directe omwonenden zullen binnenkort op de hoogte worden gebracht.

Gerelateerde berichten

laat een reactie achter