Geld voor ideeën die bijdragen aan beter waterbeheer en waterbewustzijn

Het waterschap stelt geld beschikbaar voor ideeën voor een blauw/groene omgeving die bijdragen aan beter waterbeheer en waterbewustzijn in de gezamenlijke omgeving.

“We zijn op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen in het waterbeheer voor een betere blauw/groene omgeving. Heeft u een idee om beter met het water om te gaan? Vergroot u daarmee het waterbewustzijn voor uw zelf en uw omgeving? Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt dan geld beschikbaar voor initiatieven van bewoners en bedrijven.

Het hoogheemraadschap zet vooral in op het vergroten van het waterbewustzijn, bij voorkeur kleine of grote initiatieven in uw omgeving met een grotere, bredere uitstraling op de wijk of buurt.
Uw idee komt in aanmerking voor een bijdrage van het hoogheemraadschap als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:
– Het idee zorgt ervoor dat we beter met water omgaan. Dat betekent dus dat water schoner wordt of we minder water gebruiken. Of dat we het overtollige regenwater beter afvoeren, zodat sloten en riolen niet overstromen.
– Het idee moet passen binnen de plannen en doelen van het hoogheemraadschap. Deze zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021 (zie website) van het hoogheemraadschap.
– Het idee moet zich richten op de regio Schieland en Krimpenerwaard.
– In het plan moet staan wat het doel van uw idee is en op welke inwoners het zich richt.
– Ook moet duidelijk zijn wie het gaat uitvoeren, wat het kost en welke andere partijen geld geven.

Voor meer informatie:
Website schielandendekrimpenerwaard

Leave a Comment