Informatieavond over Vijfde dorp

De informatieavond over het Vijfde Dorp naast Nesselande geeft iets meer duidelijkheid maar er blijven veel vragen onder bewoners en ondernemers.

Wat de projectgroep betreft wonen de eerste bewoners van het vijfde dorp er al in 2025. Dit zal in eerste instantie met name langs de middelweg zijn. Uiteraard moet de gemeenteraad en de provincie dan nog wel akkoord gaan met de plannen maar wat de wethouder betreft is niet de vraag of er gebouwd gaat worden maar hoe snel. De planning lijkt echter erg ambitieus.

Mobililiteit
Uitgangspunt van Zuidplas is eerst bewegen en dan bouwen wat betekent dat wegen eerst aangepast worden op nieuwe verkeersbewegingen voordat de bewoners er komen wonen. Bij verdere uitbreiding van het dorp zullen er ook aanpassingen komen aan de N219. Er komen extra aansluitingen op deze weg en bestaande rotondes en aansluitingen op de hoofdwegen zullen ‘ ‘geupgrade’ worden. Verder zal er weinig veranderen aan het huidige wegennet buiten het gebied. Kritische bewoners geven aan dat de knelpunten op de ontsluitingswegen er nu al zijn en dus zeker niet groter moeten worden. Dat lijkt een onmogelijk opgave met 20.000 nieuwe bewoners in het gebied.

OV
De metro zal volgens de huidige plannen niet doorgetrokken worden vanuit Nesselande naar dit gebied. De kosten wegen volgens Zuidplas niet op tegen het aantal gebruikers. Vreemd genoeg is Nesselande de helft kleiner en daar was het wel rendabel genoeg om de metro door te trekken. Zuidplas ziet de oplossingen met name in busverbindingen en fietspaden naar de omliggende NS stations. De vraag vanuit Nesselande is dan wel hoeveel verkeer er dan richting Nesselande gaat komen. De aansluiting van Nesselande op de N219 is voor fietsers op dit moment ook geen prettige oversteek.

De druk op Nesselande
Er komen nog geen antwoorden vanuit Zuidplas op de druk op Nesselande als het gaat om de toename qua (water)recreatie en bijvoorbeeld vuilnistoerisme. Zuidplas lijkt de regie in eigen hand te willen houden en zoekt daarbij tot nu toe niet de samenwerking met de buren in Rotterdam.

Tijdsduur
Met de bouw van zo’n 400 woningen per jaar zullen er nog zeker 20 jaar vrachtwagens met zand door de polder rijden. Het zal dus nog lang duren voordat de rust in de polder weer een beetje is teruggekeerd.

Image

Leave a Comment