Zorgen over plannen Eendragtspolder

Bewoners Nesselande maken zich zorgen over Ontwikkelingsplan Rottemeren met advies over herinrichting Eendragtspolder

Er is een ontwikkelingsplan opgesteld voor “Landschappark de Rotte”. Het gehele gebied rondom de Rotte wordt onder de loep genomen en heringericht de komende jaren. Recreatieschap de Rottemeren heeft Strootman Landschap architect en LA group gevraagd om het ontwikkelplan uit te werken met input van belanghebbenden. Er is eind januari een infobijeenkomst geweest en er is een enquête, echter blijkt dat in Nesselande hier niemand iets over weet.

Hoe kan dit en wat zijn de gevolgen voor Nesselanders als dit adviesplan wordt goedgekeurd op 17 mei? Wie worden er gezien als ‘belanghebbenden’ als blijkbaar de Nesselanders dit niet zijn? En wie zijn dan degene die input hebben gegeven voor de totstandkoming van dit advies en wat is hun belang hierbij?

Een aantal bewoners hebben zich in de plannen verdiept en maken zich hierover zorgen:

“Onze aandacht beperkt zich tot de herinrichting van de Eendragtspolder en de noordoever van de Zevenhuizerplas. Zoals het advies luidt komen er flinke beperkingen voor deze gebieden. De recreatie en toegankelijkheid wordt flink beperkt of zelfs verboden.

Het behoud van natuur en het in stand houden van de balans tussen mens en dier is uiteraard iets wat geen enkele Nesselander wil tegenwerken, sterker nog we zijn zo blij met dit natuurlijke landschap dat dit ook een van de belangrijke redenen is geweest van velen om zich juist hier te willen vestigen.

Dat er stengere regels geadviseerd worden tijdens het broedseizoen zal niemand een bezwaar vinden maar om permanent de polder en noordoever hoofdzakelijk als extensief recreatiegebied (rustgebied) te bestempelen zou toch een stap te ver zijn voor de meeste van ons.

Met name hondeneigenaren ervaren het als zeer prettig dat hun hond ongestoord los kan lopen in de polder. Rondom de plas is de drukte de laatste jaren toegenomen en er is nauwelijks ruimte om viervoeters veilig en ongestoord te laten rondlopen zonder mede recreanten tot last te zijn.

De noordoever van de plas, waar tevens het hondenstand ligt, wordt ook beperkt. Ook dit stukje groen en oevergebied is op verschillende manieren ingericht voor recreanten en hier wordt veelvuldig en met veel plezier gebruik van gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat met een nog steeds groeiend Nesselande er juist meer behoefte is aan recreatiegebied. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het advies is om deze noordoever en het deel van de Eendragtstpolder wat het dichtst bij Nesselande gelegen is te willen bestempelen als extensief recreatie gebied.”

Hieronder een impressie en meer over dit advies is te lezen op de website:

https://www.recreatieschaprottemeren.nl/

Leave a Comment