A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – GoudaVan donderdag 11 januari 2024 tot en met woensdag 21 februari 2024 kunt u reageren op het voornemen van minister van Infrastructuur en Waterstaat om de eerder uitgevoerde verkenning naar het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda aan te vullen. Ook kan iedereen reageren op de wijze waarop in die verkenning geparticipeerd kan worden.

Doel van het project
De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda hoort tot de top drie fileknelpunten van Nederland. In 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de startbeslissing voor de MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda getekend. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.

Wat vooraf ging
In 2017 is door de minister van Infrastructuur en Milieu een startbeslissing genomen. Met deze beslissing is een verkenning naar de knelpunten op de A20 gestart. Deze verkenning had als doel mogelijke oplossingen te onderzoeken om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda te verbeteren.

In het kader van deze verkenning is een drietal alternatieven onderzocht. Ook de kosten en de baten van de drie alternatieven zijn in beeld gebracht. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 uit de drie onderzochte alternatieven het voorkeursalternatief gekozen.

Verkenning en participatie
Tijdens de uitwerking van het voorkeursalternatief is gebleken dat optimalisatie van dit alternatief noodzakelijk is.

Omdat in de optimalisaties een uitbreiding van de bestaande snelweg met meer dan één rijstrook wordt voorgesteld is het opnieuw doorlopen van de verkenning een wettelijk vereiste procedurele stap.

In de kennisgeving voornemen kunt u lezen wat het geoptimaliseerde voorkeursalternatief inhoudt en hoe u kunt reageren. In de kennisgeving participatie kunt u lezen op welke manier de participatie plaatsvindt voor dit project en hoe u kunt reageren.

Meer informatie:
https://platformparticipatie.nl/a20nieuwerkerkgouda/default.aspx

Gerelateerde berichten

laat een reactie achter