Stedin verrast bewoners Waterwijk met elektriciteitsstation

Stedin gaat een elektriciteitsstation en -kast plaatsen aan de Neeltje Breedveldkade in de Waterwijk in Nesselande en daarvan blijken de omwonenden niet van op de hoogte gebracht. Ook zijn die plannen niet meegenomen op de omgevingstekeningen of bij het verstrekken van vergunningen toen de bewoners de kavels kochten. Gevolg is dat zij geen mogelijkheid gehad hebben om bezwaar te maken, omdat de werkzaamheden 5 dagen na het ontvangen van de brief meteen zijn begonnen.

‘’De bewoners maken zich nu zorgen over de geluidshinder en gezondheidsrisico’s die het plaatsen van zo’n station en kast met zich meebrengt. Daarnaast’’, zegt raadslid Van Schaik van Leefbaar, ‘’hebben zij de kavels gekocht onder de geldende afspraken, waarbij de vrije ruimte en de kijk op het groen als erg belangrijk worden ervaren. Bovendien zijn vragen en klachten zowel bij Stedin als bij de gemeente niet of nauwelijks behandeld.

’’Van Schaik zegt zich te realiseren dat de werkzaamheden waarschijnlijk nu niet meer terug te draaien zijn, maar wil wel dat hier in de toekomst beter naar gekeken wordt. ‘’Met het oog op de komende ontwikkeling van woningbouw in het gebied, is het goed mogelijk dat er meer gebouwd gaat worden op gemeentelijke grond nabij kavels. Het is daarom essentieel dat bewoners aan de voorkant meegenomen worden in deze ontwikkelingen.’’ Niettemin vraagt de fractie van Leefbaar in een brief aan het stadsbestuur of kast- en station alsnog te verplaatsen zijn, bijvoorbeeld naar het hondenlosloopgebied, de brug of het fietspad, waar minder overlast voor bewoners is?

Gerelateerde berichten

laat een reactie achter